Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć
Pierwsza w Polsce Giełda Papryki - CDiPR w Słowikowie Papryka Przytycka - produkt tradycyjny - zapraszamy do lektury Szlak kulinarny Doliny Radomki papryka przytycka produkt tradycyjny Multimedialny Produkt Turystyczny odmiany papryki odmiany papryki odmiany papryki

Papryka Przytycka - produkt tradycyjny


Kto może ubiegać się o rejestrację produktu tradycyjnego w UE?

O rejestrację produktu tradycyjnego lub regionalnego występuje grupa producentów, a nie pojedynczy producent.

Wynika to z faktu, iż produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu, w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych, kulturowych- dlatego stanowi dobro wspólne całego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Dlatego warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producencką

Grupa – to każda grupa producentów, lub przetwórców, niezależnie od jej formy prawnej lub składu, której działalność związana jest z tym samym produktem rolnym lub środkiem spożywczym. Grupa producentów jest konieczna dla rejestracji produktu, ale też jej sprawne funkcjonowanie i zaangażowanie producentów w działania grupowe może im przynieść znaczne korzyści.

Do obowiązków grupy oprócz przygotowania i złożenia wniosku należy:

  • Wypracowanie obowiązujących jej członków zasad
  • Wypracowanie specyfikacji produktu
  • Ustalenie reguł i częstotliwości kontroli oraz mechanizmów samokontroli
  • Wybór jednostki certyfikującej

W niektórych przypadkach (np. dla rejestracji produktu znanego pochodzenia) osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa, z uwagi na spełnienie 2 następujących warunków:

  • Osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geograficznym
  • Wyznaczony obszar geograficzny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakterystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych .

FORMY PRAWNE GRUP PRODUCENTÓW

Osobowość prawna Podstawa Prawna Cel Organizacji Teren działania Liczba członków założycieli Członkowie organizacji Forma finansowania
Zrzeszenie Ust. z dn. 08.10.82, O społeczno-zawodowych organizacjach rolników społeczny, ale również gospodarczy (kółka rolnicze) terytorium RP co najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi rolne gospodarstwo jako właściciel, posiadacz bądź użytkownik osoby fizyczne składki członkowskie
Stowarzyszenie Ust. z dn. 07.04.89 Prawo o stowarzyszeniach społeczny bez ograniczeń co najmniej 15 osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne - tylko jako członkowie wspierający. składki członkowskie
Izba gospodarcza Ust. z dn. 30.05.89 O izbach gospodarczych społeczny, gospodarczy terytorium RP co najmniej 100 podmiotów gospodarczych podmioty gospodarcze składki członkowskie
Spółdzielnia Ust. z dn. 16.09.82 Prawo spółdzielcze minimalizacja kosztów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych w statucie bez ograniczeń co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, w przypadku spółdzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznych oosoby fizyczne i prawne, na równych prawach udział
Spółka z.o.o, Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowych dowolny bez ograniczeń 1 i więcej osób fizycznych lub prawnych osoby fizyczne i prawne na równych prawach udział
Spółka akcyjna Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowych bez ograniczeń 1 i więcej osób fizycznych lub prawnych osoby fizyczne i prawne, na równych prawach akcje


img
img
img
img
imgjedlinsk

Gmina Jedlińsk

przysucha

Gmina Przysucha

przytyk

Gmina Przytyk

wieniawa

Gmina Wieniawa

wolanow

Gmina Wolanów

zakrzew

Gmina Zakrzew

Mazowiecka Izba Rolnicza

Mazowiecka Izba Rolnicza

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

LGD Razem dla Radomki

Starostwo Powiatowe w Radomiu

Gmina Wyśmierzyce

© 2012 | Wszystkie prawa zastrzeżone. LGD "Razem dla Radomki"
HOME     AKTUALNOŚCI     PRODUKT TRADYCYJNY     UPRAWA     CIEKAWOSTKI